Gå till innehåll

Underhålls­muddring av hamnbassäng

Port of Skellefteå muddrade senast södra hamnområdet 1980. Uppslamning samt landhöjningen har medfört att vattendjupen minskat vid alla kajerna, detta är tydligast i inseglingsrännan. Nära kajerna byggs botten även på av propellerströmmar och spill från land.

Hamnbassängen behöver därför muddras för att kunna bibehålla ett seglingsdjup på 8,5 meter (vilket innebär ännu djupare vid inseglingsränna och vid kajerna).

Samtidigt kommer muddermassorna användas till nyskapandet av ytor i Norra hamnen, där vi senare planerar att bygga en kaj med tillräckligt fartygsdjup och med goda upplagsytor i anslutning.

Fler nyheter