Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Skellefteå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Port of Skellefteå uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från den här webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Titel på Iframe

  • På startsidan och på vädersidan används ett väderscript som saknar titel. Det är därför svårt för användare att veta vad som finns i iframen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen för att säkerställa kontraster, alt-texter, rubriknivåer etc. Vi har också använt systemets inbyggda tillgänglighetskontroll.

Vi har också låtit en extern webbyrå göra en oberoende granskning av webbplatsen. Byrån har kikat på den allmänna och tekniska tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes den 2023-09-21.

[Webbplatsen publicerades 2023-10-01

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-09-21.