Gå till innehåll

Landfy­llnads­projektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats i kapp och nu ligger projektet i rätt tid och i vissa moment till och med lite före tidplanen

Huvudmaskinen är en Atlas MAK på 3200 hk och kommer att leverera en dragkraft på minst 32 ton. Hon har en bogpropeller på 425 hk vilket är mycket för en båt av denna storlek.

Det som nu görs är slutfasen av muddringen där vallarna ska ligga. Vallarna har byggts löpande och fyllts ut allteftersom muddringen fortskridit. Muddring i farleden har påbörjats och förberedande arbeten för underhållsmuddringen i södra hamnen har påbörjats. Skapande av nya landytor ska vara klart under nästa sommar.

Miljömässigt är vi otroligt nöjda med att vi ligger så långt under de gränsvärden som tillåts i befintliga vattendomar. De textilskärmar och bubbelridåer som lagts runt arbetsområdena fungerar bättre än väntat.

När projektet är färdigt har det byggts 5 ha nytt land i vatten som tillsammans med de 3 ha befintligt land skapat en 8 ha stor yta som ska bli framtida hamnområdet.

Port of Skellefteå har lämnat in en ansökan till Mark och miljödomstolen angående byggandet av den ca 260 m långa kaj som ska byggas i anslutning till det nya landområdet. I ansökan ingår även vissa muddringsarbeten för att skapa ett farledsdjup på minst 11 meter.

Fler nyheter