Gå till innehåll

Port of Skellefteå utvecklas för större transporter

Port of Skellefteå utvecklas för att kunna ta emot fler och större transporter för att möta behovet hos Skellefteås växande näringsliv.

Fartyg vid en kaj

Skellefteå kommun investerar under de kommande åren 700 miljoner kronor i Port of Skellefteå. Delar av havsbotten schaktas och tanken är att göra det möjligt för 250 meter långa fartyg att gå in i hamnen. I anslutning till kajen finns också planer på att skapa ett industriområde för nya etableringar. Landytorna på norra sidan av hamnområdet ska öka och det kommer att byggas både nya lagringsytor och magasinlösningar.

En större och djupare hamn innebär också vinster för miljön. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Samtidigt är hamnen ett transportnav för olika transportslag såsom sjöfart, tåg, lastbil och flyg.

Det investeras även i ny teknologi, och sedan 2022 finns en av världens första helelektriska kran på plats. Förutom att den drivs av el kan den hantera tung last och har stor räckvidd vilket gör att den når över de stora fartygens bredd.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU:s regionala utvecklingsfond.

Fler nyheter