Skelleftea Hammen

HÄR SKAPAS NORRA SVERIGES LOGISTIKCENTER

Allt sedan starten 1912 har hamnens trafik ständigt ökat. Vi ligger i framkant och utvecklar hela tiden nya flexibla och effektiva tjänster. Vi investerar i ny teknologi för att möta våra egna utmanande mål och våra kunders förväntningar.

 

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och fräschas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
2022-11-30
Swe Carrier
Skelleftehamn
okänd
789 m³ trävaror
okänd 2022-11-30

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2022-12-01
Botnia Enabler
Skelleftehamn
Oulu
Kassetter, maskiner, container
Antwerpen 2022-12-01
2022-12-01
John Augustus Essberger
Oljehamn
Norrköping
okänt
okänt 2022-12-01
2022-12-01
Snow Crystal
Rönnskär
Storugns
10 000 ton kalksten
okänd 2022-12-01
2022-12-02
Christina
Rönnskär
Monserrat
8 000 ton svavelsyra
Gävle 2022-12-02
2022-12-04
Mozart
Rönnskär
Rotterdam
2 750 ton caustic sod a
okänd 2022-12-01
2022-12-05
Airisto
Rönnskär
Gijom
6 500 ton kol
okänd 2022-12-06
2022-12-06
Alstern
Skelleftehamn
okänd
4 969 m³ trävaror
okänd 2022-12-06
2022-12-07
Greenland
Cementa
Luleå
4 000 tonCement
2022-12-08 Slite
2022-12-08
Baltic Enabler
Skelleftehamn
Oulu
Container mm
Antwerpen 2022-12-08
2022-12-11
Merweborg
Rönnskär
Setubal
okänd
okänd 2022-12-12
2022-12-11
Swe Freighter
Rönnskär
Moerdjik
10 000 ton kopparaska
okänd 2022-12-12
2022-12-11
Vestanhav
Cementa
Slite
3 000 ton cement
2022-12-12 Luleå

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Läs mer
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Läs mer
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...
Läs mer

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER