Skelleftea Hammen

GODA FÖRBINDELSER MED BÅDE INLAND OCH UTLAND

Port of Skellefteå är en stor aktör bland Norrlands hamnar. Allt sedan starten 1912 har hamnens trafik ständigt ökat. Inom hamnområdet lastas och lossas varje år upp emot 2 miljoner ton gods.

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och fräschas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
2020-08-13
Chipolbrok Galaxy
Rönnskär 2
okänt
11 500 ton kopparplattor
okänt

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2020-08-17
Solstraum
Rönnskär 1
Okänt
4000 ton Svavelsyra
Grangemouth
2020-08-18
Snow Crystal
Rönnskär 2
Vyborg
4300 ton Kol
Okänt
2020-08-18
Bergstraum
Rönnskär 1
Okänt
8000 ton Svavelsyra
Norrköping
2020-08-19
Vestanhav
Cementa
Luleå
Cement
Slite
2020-08-19
Thuleland
Jubileumskajen
Okänt
Projektlast
Okänt
2020-08-20
Ice Crystal
Rönnskär 2
Ronne
5 700 ton sand
okänt
2020-08-20
TBN
Oljehamnen
Okänt
Råtalldiesel
Okänt
2020-08-20
Ginga Bobcat
Rönnskär 1
Okänt
18250 ton Svavelsyra
Jacksonville
2020-08-20
Exeborg
Rönnskär 3
Samsun
8029 ton Kopparslig
Okänt
2020-08-22
Fuldaborg
Handelskajen
Brunsbuttel
10552 ton Kopparslig
Okänt
2020-08-22
TBN
Handelskajen
St Petersburg
2400 ton Ammonium Nitrat
Okänt
2020-08-24
Johannes
Jubileumskajen
Okänt
--
Okänt

Projekt

Här hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå. 

Hamnutbyggnaden

Hamnutbyggnaden

Arbetet med att skapa nytt land påbörjades av Skanska under april månad och ska vara klart sommaren 2021 ...
Läs mer
Underhållsmuddring av hamnbassäng

Underhållsmuddring av hamnbassäng

Port of Skellefteå muddrade senast södra hamnområdet 1980. Uppslamning samt landhöjningen har medfört att vattendjupen minskat vid alla kajerna, detta ...
Läs mer
Nya ytor Norra Hamnen

Nya ytor Norra Hamnen

Port of Skellefteå och Skellefteå kommun får med jämna mellanrum förfrågningar om lokaler/ytor för lagerhantering, distribution samt 3-partslogistik. Port of ...
Läs mer

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER