Gå till innehåll

Hamn­utbyggnaden

Vi börjar med att muddra för att bygga en vall som ska invalla det nya landområdet som sedan ska fyllas med muddermassor och bergkross på den ena halvan och med järnsand och bergkross på den andra.

När vi byggt invallningen och fyllt den till framtida marknivå kommer vi att belasta den med 2-3 meter bergkross för att ta ut eventuella sättningar i ytorna. Eftersom det ligger lösa massor i botten av båda områdena kommer det att bli sättningar både där vi bygger med muddermassor och järnsand.
Det andra mudderverket, som ägs av Svenska Tungdykargruppen, har kommit till hamnen den sista maj och ska monteras i början av juni för att öka takten i grävningen.

Underhållsmuddringen av södra hamnen kommer att ske under hösten 2020. Vi ska även muddra i farleden mitt i hamnbassängen. De svarta flytslangarna som syns i vattnet är flytkropparna till de miljöskärmar (siltskärmar) som ska förhindra grumlingen att nå utanför arbetsområdet. Det finns öppningar i skärmarna där vi har bubbelridåer som även dom förhindrar att grumlingen smiter utanför arbetsområdet.

Den nya kajen kommer att byggas utanför de nyskapade markområdet och bli mellan 250 och 275 m långt. Den ska medge ett djupgående för fartygen på drygt 11 m.
Vi kommer även att sätta upp staket och grindar med inpassering under juni månad som kommer att bli permanenta. Hamnen kommer att sätta upp skyltar med hänvisning till nya vägen som går till småbåtshamnen under juni månad.

Bergkrosset kommer från djupförvaret som Boliden gör under Rönnskärsverket. Hamnen har under flera år tagit emot bergmaterialet och lagrat på ytorna i oljehamnen för att kunna användas i projektet som nu börjat. Vi kör dessutom fortfarande berg till oljehamnen. Vi kommer att upphöra med det i slutet av juni när vi fått över tillräckligt mycket för projektet.

Fler nyheter