Gå till innehåll

Våra tjänster

Fartyg

Ankomst

Avgång

Kaj

Just nu finns inga fartyg att visa.

Fartyg

Ankomst

Avgång

Kaj

Just nu finns inga fartyg att visa.

Nyheter

Visar 6 av 10 nyheter

 • Stor satsning på en ny kaj planeras vid Port of Skellefteå

  Förberedelserna för en ny kaj vid Port of Skellefteå har pågått sedan 2017. Nu väntar nästa steg i processen, att påbörja själva bygget. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar efter dagens möte ett förslag till kommunfullmäktige att finansiera projektet. Beslutet planeras att tas upp på fullmäktigemötet i november.

  Läs mer
 • Landfy­llnads­projektet

  Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats i kapp och nu ligger projektet i rätt tid och i vissa moment till och med lite före tidplanen Huvudmaskinen är en Atlas MAK på 3200 hk och kommer att leverera en dragkraft på minst 32 ton. Hon har en bogpropeller på 425 hk vilket är mycket för en båt av denna storlek.

  Läs mer
 • Farledsprojektet

  Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov. Projektet ska leda till att förbereda hamnen för feedertrafik, möjliggöra mörkerkörning för större fartyg och öka upplagringsytorna i närheten till containerhantering. Klart årsskiftet 2021/2022.

  Läs mer

Stig ombord på Baus

Öppna länk

Väder och vind

Öppna länk