Gå till innehåll

Klart för satsning på nya kajen vid Port of Skellefteå

Nu kan en ny kaj börja byggas vid Port of Skellefteå. Det beslutade kommunfullmäktige på tisdagens möte. Utvecklingen av kajen blir en viktig del i samhällsomvandlingen och för det lokala och regionala näringslivet. Kajen planeras stå klar 2027.

Beslutet innebär att projektet kommer att finansieras med drygt 1,3 miljarder kronor genom kommunens bolagskoncern. Utöver det har även externa medel på cirka 100 miljoner kronor beviljats från Tillväxtverket och målet är att säkra ytterligare extern finansiering. Den totala investeringen beräknas till 1 430 miljoner kronor.

- Utifrån den samhällsomvandling som vi befinner oss i, är den nya kajen en viktig investering. Dagens hamnverksamhet klarar inte det kommande behovet. Den nya kajen kommer att skapa konkurrensfördelar för det lokala och regionala näringslivet och bidra till ekonomisk tillväxt och en hållbar industriell utveckling, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Förberedelserna för en ny kaj har pågått sedan 2017. Produktionsfasen bedöms kunna påbörjas vid årsskiftet och en ny kaj planeras att stå klar mot slutet av 2027.

- Det finns flera företag som uttryckt behov av att nyttja hamnen i framtiden och som också beräknas ha ett kontinuerligt utökat behov. Utbyggnaden möjliggör också för fler företagsetableringar i Skellefteå och kopplar till samhällets behov av omställning mot elektrifiering och lägre klimatbelastning, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd.

Fakta:
Projektet omfattar att anlägga ny kaj på norra sidan Kallholmsfjärden i anslutning till de nya upplagsytorna, färdigställa de nya upplagsytorna samt muddra kajområdet och farleden. Den nya kajen planeras att vara 275m lång, 28m bred och med ett ramfritt djup på 12,5m, vilket är både längre, bredare och djupare än befintliga kajer. Kajen förbereds även för att möjliggöra en fossilfri verksamhet.

Fler nyheter