Gå till innehåll

Fartygsanmälan

Fartygsanmälan ska göras minst 24 timmar före ankomst och som senast när fartyget lämnar föregående hamn. Om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar eller om anlöpshamnen inte är känd, så ska dessa uppgifter anmälas så snart de är tillgängliga.

Fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 ton samt fiskefartyg, traditionsfartyg samt fritidsbåtar med en längd av 45 meter eller mer, och som är på väg till en svensk hamn eller ankarplats inom svenskt sjöterritorium är skyldiga att rapportera ankomstanmälan.

Fartygsanmälan ska skickas till portof.skelleftea@skelleftea.se och kan laddas ner i PDF-format nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Sundh