HÄR SKAPAS NORRA SVERIGES LOGISTIKCENTER

Allt sedan starten 1912 har hamnens trafik ständigt ökat. Vi ligger i framkant och utvecklar hela tiden nya flexibla och effektiva tjänster. Vi investerar i ny teknologi för att möta våra egna utmanande mål och våra kunders förväntningar.

 

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och fräschas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
2023-09-22
Swe Carrier
Rönnskär
Moredijk
4141 ton Kopparaska
2023-09-27 Skelleftehamn
2023-09-21
FWN Bonafide
Rönnskär
Okänd
9400 Ton Koppar
2023-09-27 Montreal

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2023-09-27
Marfaam
Rönnskär
Setubal
10 ton Kopparslig
2023-09-25 Okänd
2023-09-27
Miramar
Skelleftehamn
Okänd
4900 ton Skrot
2023-09-27 Paldiski
2023-09-28
Baltic Enabler
Skelleftehamn
Okänd
Container
2023-09-29 Okänd
2023-09-28
Swe Carrier
Skelleftehamn
Rönnskärsverken
3148 m3 Sågade trävaror
2023-09-28 Shoreham
2023-09-28
Ultra Reliance
Rönnskär
Itaqui
10 400 ton kopparkoncentrat
2023-09-29 okänd
2023-09-29
Christina
Rönnskär
Norrköping
2023-09-30 Karleby
2023-09-30
Nordic Crystal
Rönnskär
Ronne
5400 ton Sand
2023-10-02 okänd
2023-10-01
Tommaso S
Rönnskär
Okänd
10 m3 Caustic Soda
2023-10-02 Okänd

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER