Stig ombord på Baus

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och fräschas upp successivt för att passa Port of Skellefteå behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

Baus byggdes i Norge 1970 och har till större delen tjänstgjort på Nordsjön eller som hamnbogserare i Finland och Norge.

Huvudmaskinen är en Atlas MAK på 3200 hk och kommer att leverera en dragkraft på minst 32 ton. Hon har en bogpropeller på 425 hk vilket är mycket för en båt av denna storlek.

“Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna hantera fler och större fartyg”

Han konstaterar att i dagsläget skulle hamnen kunna tredubbla godsomsättningen utan att behöva göra några större omställningar.

–Men detta är en satsning för att överleva på lång sikt och bli mer konkurrenskraftiga, säger Lars Widelund.

Norra Skogsägarna är en stor kund hos hamnen.

– För Norra Skogsägarna är fördelen uppenbar, från Kåge har vi 2,5 mil landtransport och till hamnen i Holmsund är det 16,5 mil. Anta att vi i framtiden skickar halva mängden via Holmsund – det skulle bli 1 800 långtradarlass, plus hemfärd. Det vore en otroligt stor miljömässig vinst för samhället om vi kunde skeppa från närområdet istället, säger Erik Eliasson.

Piteåbolaget Wibax som distribuerar kemiska produkter till basindustrin i Europa har växt och fått ökade behov av hamnen.

– I Skellefteå har vi ett väldigt gott samarbete. Vi upplever att de är pigga på att skapa förutsättningar för att vi i förlängningen ska kunna knyta till oss nya kunder, som när de byggde järnvägsspår till oljehamnen. Det fick stor betydelse för vår hamnlogistik, berättar Magnus Sundström, vd på Wibax Logistics AB.

Med nya kajen finns det teoretiska möjligheter för fartyg med Kvarkenmaxdjupet på 15.30 meter att anlöpa Skellefteå Hamn.

Port of Skellefteå på Facebook

Här hittar du Port of Skellefteå samt bogserbåten Baus Facebook-sida.

Port of Skellefteå
@portofskelleftea
Bogserbåten Baus
@bogserbatenbaus