Skellefteå hamn har, när man tittat i kristallkulan, konstaterat att upplagsytor och djupgående för befintligt hamnområde är för små/grunda. Hamnen har tillsammans med Skellefteå kommun sökt pengar från EU’s strukturfonder och beviljats 49 miljoner kronor till att utveckla hamnens verksamhetsytor. Skellefteå hamn står för 50% av investeringskostnaden och strukturfonden för 50%.

I projektet ingår ett antal delprojekt.

1.                      Ytor i norra hamnen

2.                      Lastplats norra hamnen

3.                      Skärmtak / magasinsförlängning

4.                      Hårdgörning av ytor på kallholmsplan, södra hamnen.

5.                      Underhållsmuddring av nuvrande hamnbassäng.

6.                      Renovering av Cementakajen

7.                       Vägövergång för bulkvaror i norra hamnen.

8.                       Stickspår och spillplatta i norra hamnen

9                        Pumphus i norra hamnen

10.                     Skalskydd norra hamnen

Mer information angående de olika delprojekten finns att läsa på andra platser på hemsidan.