Ny kaj

Vi planerar för en utbyggnad av Port of Skellefteå för att möta industrinäringens ökade behov och göra sjöfarten till en del av lösningen för hållbara transporter.

Målet med en ny kaj är att kunna erbjuda det lokala näringslivet effektiva och konkurrenskraftiga hamn- och logistiktjänster.

Tillstånd är sökt för att anlägga kajen i norra delen av den befintliga hamnbassängen, i Kallholmsfjärden. Kajen planeras bli 250 meter lång.

Målet är att den ska stå klar 2024.

Färdigheter

Upplagt på

2019-11-16