Lastplats Norra hamnen

Vid stickspåret i norra hamnen ner mot framtida kaj ska under hösten 2018 backen grävas ut och hårdgöras för att skapa en bättre arbetsmiljö och möjligheter att hantera gods på ett bättre sätt. Konsekvensen är även att damningen minskar med ökad kvalitet som följd.

I projektet ingår att gräva ut och förstärka backen, asfaltera och gräva ner betongstöd mot stickspåret.

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
Inga inlägg hittades.

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2023-09-14
Baltic Enabler
Skelleftehamn
Okänd
Container
2023-09-15 Okänd
2023-09-16
Cemsol
Skelleftehamn
Oxelösund
4100 ton Merit
2023-09-17 Okänd
2023-09-17
Baltic Crystal
Rönnskär
Ronne
10 ton sand, 3500 ton AU-mix Zinkslig, 1000 ton N-mix Zinkslig
2023-09-18 Karleby
2023-09-17
Eken
Rönnskär
Otterbäcken
4015 ton Kopparslig, 2500 ton N-mix Zinkslig, 2100 ton Zink clinker
2023-09-18 Odda
2023-09-26
Ultra Reliance
Rönnskär
Itaqui
10 400 ton kopparkoncentrat
2023-09-27 okänd

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Skellefteå Hamns behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER