Skelleftea Hammen

Lastplats Norra hamnen

Vid stickspåret i norra hamnen ner mot framtida kaj ska under hösten 2018 backen grävas ut och hårdgöras för att skapa en bättre arbetsmiljö och möjligheter att hantera gods på ett bättre sätt. Konsekvensen är även att damningen minskar med ökad kvalitet som följd.

I projektet ingår att gräva ut och förstärka backen, asfaltera och gräva ner betongstöd mot stickspåret.

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Läs mer
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Läs mer
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...
Läs mer

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
2021-12-01
Kalkvik
Rönnskär
okänt
5 000 ton järnsand
Immingham 2021-12-03

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2021-12-03
Vestanhav
Cementa
Slite
3 000 ton cement
Luleå 2021-12-03
2021-12-04
Aspen
Skelleftehamn
okänt
1 470 m³ trävaror
Shoreham 2021-12-06
2021-12-06
Solymar
Skelleftehamn
Husum
5 600 ton spån
okänt 2021-12-06
2021-12-06
Bergstraum
Rönnskär
okänt
4 500 ton svavelsyra
Belfast 2021-12-07
2021-12-07
Fionia Sea
Skelleftehamn
Kemi
okänd
Kokkola 2021-12-07
2021-12-10
Egbert Wagenborg
Rönnskär
Brunsbuttel
10 400 ton kopparslig
okänt 2021-12-13
2021-12-10
Fjordstraum
Rönnskär
Kalix
5 000 ton svavelsyra
Fredrikstad 2021-12-11
2021-12-10
Vestanhav
Cementa
Slite
1 500 ton cement
Luleå 2021-12-11
2021-12-11
Helga Essberger
Oljehamn
Moerdijk
2 300 ton MFA
okänd 2021-12-11
2021-12-13
Swe Freighter
Rönnskär
Moerdijk
4 000 ton kopparaska
okänt 2021-12-14
2021-12-18
Vestanhav
Cementa
Luleå
4 500 ton cement
Slite 2021-12-19

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Skellefteå Hamns behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER