Skelleftea Hammen

Kallholmsplanen 2.0

Port of Skellefteå har i dagsläget för lite upplagsytor med god bärighet i södra hamnen. Kallholmsplanen skapades 2011 under tak och detta delprojekt är tänkt att öka lagringsmöjligheterna med full bärighet samt skapa möjlighet att lasta jvg vagnar på stickspåret mot Kuusakoski.

Här stod bilar och väntade på att köra på finlandsfärjan på 80 talet så ytan är inte anpassad för lagring.

Projektering påbörjas under 2019. Fysiska byggnationer ska ske under 2020.

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Läs mer
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Läs mer
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...
Läs mer

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
Inga inlägg hittades.

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2022-05-22
Vestanhav
Cementa
Luleå
2 000 ton cement
Slite 2022-05-22
2022-05-22
Ava VG
Rönnskär
Kemi
3 950 ton Kopparslig
okänd 2022-05-23
2022-05-24
Bergstraum
Rönnskär
okänt
8 000 ton svavelsyra
Gävle 2022-05-24
2022-05-26
Kvintebank
Rönnskär
Setubal
8 500 ton kopparslig
okänt 2022-05-28

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Skellefteå Hamns behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER