Gå till innehåll

Om Port of Skellefteå

Skellefteå är den centrala tillväxtmotorn i norra Sverige. Vår placering i mitten av regionens kustband gör oss till ett lättillgängligt och unikt transportnav för sjöfart, tåg, lastbil och flyg. Vägen till världen har aldrig varit närmre.

Port of Skellefteå förvaltar infrastrukturen i de olika hamnavsnitten, inklusive ytor och magasin. Vi arbetar för våra kunder, invånare och miljön. Med vår unika geografiska placering är vi det självklara valet för vårt växande näringsliv och kunder med behov av en partner i norra Sverige. Hamnen har ett nära samarbete med de olika kunderna i hamnområdet och arrenderar ut närmare 9,5 hektar till verksamheter som gynnar stadens tillväxt.

Frånsett sjöfartens lastning och lossning så hanteras även godstranposter via järnväg till och från Skellefteå. Vi lastar sågade trävaror och container till världens alla hörn och lossar energi- samt insatsvaror. ShoreLink Terminal AB verkar som stuveribolag i hamnen och ombesörjer all lastning och lossning.

Port of Skellefteå äger även bogserbåten Baus som med sin besättning assisterar fartyg samt bryter is under vinterhalvåret. Hamnen har för avsikt att upphandla en ny bogserbåt som del av vår satsning mot en mer hållbar hamn.

Ägarförhållande

Port of Skellefteå ägs av Skellefteå kommun och drivs som en enhet i Samhällsbyggnads verksamhetsområde.

Våra kajer

Port of Skellefteå har kort insegling och goda förbindelser med både E4:an och stambanan.

Handelskajen
Längd: 300 m
Farledsdjup: 8,2 m
Här hanterar vi sågade trävaror, vindkraftverk m.m.

Jubileumskajen
Längd: 230 m
Farledsdjup: 8,2 meter
Vid denna kaj hanterar vi bl.a. container, roro, träpellets & järnskrot

Energikajen
Längd: 70 m
Farledsdjup: 9,3 m
Här lossas och lastas kemikalier och petroleumprodukter.

Cementkajen
Längd: 47,3 m
Farledsdjup: 5,4 m
Vid denna kaj lossas enbart cement.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Sundh