Magasin & Ytor

Port of Skellefteå har goda möjligheter att lagra gods under kortare och längre tidsperioder. Total magasinsyta är 9 000 kvm. Vi har två större asfalterade ytor som går att använda till korttidslagring.

Magasin & Ytor

Port of Skellefteå har goda möjligheter att lagra gods under kortare och längre tidsperioder.

Vi har tre större asfalterade ytor som går att använda till korttidslagring.

I södra hamnen finns 40 000 kvm hårdgjord asfalterad yta.
Det finns dessutom ytterligare ytor tillgängliga där.

Total magasinsyta är 9 000 kvm.

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Läs mer
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Läs mer
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...
Läs mer

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
Inga inlägg hittades.

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2023-03-02
Swe Carrier
Skelleftehamn
Salacgriva
Bränsleflis, 2 550 m³ trävaror
2023-03-04 Hull
2023-03-04
Swe Freighter
Rönnskär
Moerdjik
4 132 ton kopparaska
Skelleftehamn
2023-03-04
Ursula Essberger
Oljehamn
Moerdjik
1 300 ton MFA
2023-03-06 Kemi
2023-03-05
Nordic Crystal
Rönnskär
Ronne
10 000 ton sand 5 000 ton Zink
2023-03-07 okänd
2023-03-07
Swe Freighter
Skelleftehamn
Rönnskärsverken
1 237 m³ trävaror
2023-03-08 Hull
2023-03-07
Christina
Rönnskär
okänt
5 500 ton svavelsyra
2023-03-08 Härnösand
2023-03-07
Cemsea III
Oljehamn
Oxelösund
4 400 ton merit
2023-03-08 okänd
2023-03-08
MV Rix Spirit
Rönnskär
Brunsbuttel
3 000 ton kopparkoncentrat
TBN
2023-03-09
MV Delfin
Rönnskär
Brunsbuttel
3 000 ton kopparkoncentrat
TBN
2023-03-09
Baltic Enabler
Skelleftehamn
Kemi
Container, maskiner
Antwerpen 2023-03-10
2023-03-10
MV Jeanette
Rönnskär
Brunsbuttel
5 938 ton kopparkoncentrat
TBN
2023-03-14
MV Fortunagracht
Rönnskär
Three Rivers
9745 ton kopparkoncentrat
TBN
2023-03-14
Robijn
Rönnskär
okänt
Blyslig
2023-03-16 Moerdjik

Port of Skellefteå på Facebook

Här hittar du Port of Skellefteå samt bogserbåten Baus Facebook-sida.

Port of Skellefteå
@portofskelleftea
Bogserbåten Baus
@bogserbatenbaus

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER