Kallholmsplanen 2.0

Port of Skellefteå has today a shortage of storage areas for heavy cargo in the south port. Kallholmsplanen was created 2011 and this part of the project is planned to expand the storageareas and also make it possible to load on the Kuusakoski siding.

The area was originally as the car terminal for the ferry to finland back in the 80’s and is not constructed for heavy storage. Planning will commence during 2019 and construction 2020.

Project

Here you will find information about ongoing and upcoming projects at Port of Skellefteå. Do you have questions or want to know more, do not hesitate to hear from you. Contact details can be found here.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Project Port of Skellefteå 2020

Project Port of Skellefteå 2020

Skellefteå hamn has earlier found that the lack of storage space and the draughtsituation in the present portarea is to ...
Siding and catchingdeck.

Siding and catchingdeck.

A new track for deliveries to and from the oil terminals is planned to be constructed. This will make it ...
Kallholmsplanen 2.0

Kallholmsplanen 2.0

Port of Skellefteå has today a shortage of storage areas for heavy cargo in the south port. Kallholmsplanen was created ...

MOORED VESSELS

Arrival
Name
Kaj
Arrival from
Load
Departs to
2023-09-05
Nordic Crystal
Rönnskär
Ronne
5 400 ton sand 4 500 ton zinkslig
2023-09-06 Kokkola
2023-09-05
Christina
R
okänd
4 000 ton svavelsyra
2023-09-06 Grangemouth
2023-08-31
Egbert Wagenborg
Rönnskär
Bar
11 630 kopparslig
2023-08-27 okänd
2023-08-31
Baltic Crystal
Skelleftehamn
Wismar
1 500 ton vägsalt
2023-08-31 Luleå

ARRIVING VESSELS

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2023-09-02
Devbulk Cansen
Rönnskär
Itaqui
5 557 ton kopparkoncentrat
2023-09-03 okänd
2023-09-07
Botnia Enabler
Skelleftehamn
Kemi
Container, maskiner
2023-09-07 Travemunde
2023-09-08
Sunnanhav
Rönnskär
Gijon
5 773 ton kol 7 000 ton järnsand
2023-09-11 Immingham
2023-09-10
Ice Crystal
Rönnskär
Storugns
5 000 ton kalksten
2023-09-11 okänd
2023-09-10
Vikstraum
Rönnskär
okänd
5 500 ton svavelsyra
2023-09-11 Härnösand
2023-09-17
Nordic Crystal
Rönnskär
Ronne
10 000 ton sand
2023-09-18 okänd
2023-09-26
Ultra Reliance
Rönnskär
Itaqui
10 400 ton kopparkoncentrat
2023-09-27 okänd

Aboard BAUS

The tugboat Baus entered our business in 2012. The tugboat is modified and upgraded to fit Port of Skellefteås needs, which differs from the ship’s previous service.

READ MORE