Bogsering & Isbrytning

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

Bogsering & Isbrytning

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst. Baus byggdes i Norge 1970 och har till större delen tjänstgjort på Nordsjön eller som hamnbogserare i Finland och Norge.

Huvudmaskinen är en Atlas MAK på 3200 hk och kommer att leverera en dragkraft på minst 32 ton. Hon har en bogpropeller på 425 hk vilket är mycket för en båt av denna storlek.

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
2023-08-31
Baltic Crystal
Skelleftehamn
Wismar
1 500 ton vägsalt
2023-08-31 Luleå
2023-08-31
Nordstraum
Rönnskär
okänd
8 000 ton svavelsyra
2023-09-01Fredrikstad
2023-08-27
Sloman Discoverer
Rönnskär
Antwerpen
9 500 ton koppar
2023-09-01 Montreal

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2023-08-31
Baltic Enabler
Skelleftehamn
Kemi
Container, flak
2023-09-01 Zeebrugge
2023-09-01
Egbert Wagenborg
Rönnskär
Bar
11 630 kopparslig
2023-08-27 okänd
2023-09-02
Devbulk Cansen
Rönnskär
Itaqui
5 557 ton kopparkoncentrat
2023-09-03 okänd
2023-09-04
Swe Carrier
Skelleftehamn
okänd
3 000 m³ trävaror
2023-09-04 Shoreham
2023-09-05
Nordic Crystal
Rönnskär
Ronne
5 400 ton sand 4 500 ton zinkslig
2023-09-06 Kokkola
2023-09-06
Sunnanhav
Rönnskär
Gijon
10 000 ton kol
2023-09-07 okänd
2023-09-10
Ice Crystal
Rönnskär
Storugns
5 000 ton kalksten
2023-09-11 okänd
2023-09-17
Nordic Crystal
Rönnskär
Ronne
10 000 ton sand
2023-09-18 okänd

Skellefteå Hamn på Facebook

Här hittar du Skellefteå Hamns samt bogserbåten Baus Facebook-sida.

Port of Skellefteå
@portofskelleftea
Bogserbåten Baus
@bogserbatenbaus

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER