HÄR SKAPAS NORRA SVERIGES LOGISTIKCENTER

Allt sedan starten 1912 har hamnens trafik ständigt ökat. Vi ligger i framkant och utvecklar hela tiden nya flexibla och effektiva tjänster. Vi investerar i ny teknologi för att möta våra egna utmanande mål och våra kunders förväntningar.

 

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och fräschas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

INNELIGGANDE FARTYG

Ankom
Namn
Kaj
Ankom från
Last
Avgår till
Inga inlägg hittades.

VÄNTADE FARTYG

Arrives
Name
Kaj
Arriving from
Load
Departs to
2023-03-25
Swe Bulk
Skelleftehamn
Iggesund
3 323 m³ Trävaror
2023-03-27 Hull
2023-03-26
Loraland
Rönnskär
Kemi
3850 ton kopparaska
2023-03-27 okänd
2023-03-27
Sydstraum
Rönnskär
Kokkola
7 200 ton svavelsyra
2023-03-27 Gävle
2023-03-27
Baltic Crystal
Rönnskär
Ronne
5 300 ton sand 6 000 ton zinkslig
2023-03-29 okänd
2023-03-29
Fjellstraum
Rönnskär
okänd
1 000 ton svavelsyra
2023-03-30 Kristiansand
2023-03-30
Baltic Enabler
Skelleftehamn
Kokkola
container mm
2023-03-31 Travemunde
2023-03-30
Warber
Skelleftehamn
Salacgriva
10 000 ton bränsleflis 2 700 m³ trävaror
2023-03-31 Hull
2023-04-01
Finnstraum
Rönnskär
okänd
9 500 ton svavelsyra
2023-04-01 Kristiansand

Nyheter

Port of Skellefteå utvecklas. Med ett växande tjänsteutbud möter vi våra kunders behov på intermodala transporter, containertrafik och hamnnära industrilokaler.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU: s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet. Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som är hållbar för sin omgivning och en bra transport- och logistiklösning för regionens näringsliv.

Nedan hittar du information om pågående och kommande projekt på Port of Skellefteå.

Farledsprojektet

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov ...
Läs mer
Intervjufilm om hamnprojektet

Intervjufilm om hamnprojektet

Intervju med projektledare Anna Lundström och hamnchef Lars Widelund om hamnprojektet ...
Läs mer
Landfyllnadsprojektet

Landfyllnadsprojektet

Arbetet på norra sidan med att bygga nytt land fortskrider som planerat. De dagar som projektet legat efter, har arbetats ...
Läs mer

Stig ombord på BAUS

Bogserbåten Baus kom in i vår verksamhet 2012. Bogserbåten modifieras och frächas upp successivt för att passa Port of Skellefteås behov, vilket skiljer sig från fartygets tidigare tjänst.

LÄS MER